3/15 Peter Davis 734-663-2233 Washtenaw Co., J Thompson V- 14-1199-NS